Program rokovania

Základné údaje
9
schôdze vlády Slovenskej republiky
31.05.2012
14:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-18250/2012
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18249/2012
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17554/2012
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-17442/2012
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-17585/2012
predseda výkonného výboru Fondu národného majetku
Schválený
UV-18437/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-17893/2012
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-17824/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17864/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17795/2012
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-17764/2012
minister obrany
Schválený
UV-17759/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-17961/2012
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-18334/2012
predseda vlády
Schválený
UV-18218/2012
podpredseda vlády a minister financií ; minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18275/2012
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18126/2012
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18276/2012
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18227/2012
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-18273/2012
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nesprístupňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-18232/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-18233/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Vypustený
UV-18255/2012
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-18254/2012
podpredseda vlády a minister financií ; podpredseda vlády a minister vnútra; minister spravodlivosti
Schválený
UV-18343/2012
podpredseda vlády a minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-18436/2012
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nesprístupňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
UV-D-408/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-409/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-410/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-411/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-17552/2012
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-17500/2012
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-17900/2012
podpredseda úradu zastupujúci predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-17821/2012
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-18099/2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 31.05.2012 doc 81,50 kB

História:
31.05.2012 14:00
29.01.2015 12:56