Program rokovania

Základné údaje
11
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.06.2012
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-13835/2012
podpredseda vlády a minister financií
Súhlas
UV-18353/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18710/2012
minister hospodárstva
Schválený
UV-19057/2012
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-19030/2012
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-17965/2012
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-18108/2012
predseda Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-19090/2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-18817/2012
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-19124/2012
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený
UV-19423/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19512/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19369/2012
minister obrany; riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-19442/2012
minister životného prostredia
Schválený
UV-19441/2012
minister životného prostredia
Schválený
UV-13838/2012
ministerka zdravotníctva
Súhlas
UV-19873/2012
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-19871/2012
vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-19942/2012
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nesprístupňuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Schválený
Utajené materiály
UV-D-433/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-434/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-435/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-436/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-437/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-18957/2012
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-18820/2012
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-18670/2012
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-19426/2012
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-19438/2012
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 13.06.2012 doc 76,00 kB

História:
13.06.2012 10:00
29.01.2015 13:14