Program rokovania

Základné údaje
11
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.09.2006
8:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15601/2006
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-15740/2006
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15757/2006
minister hospodárstva
Schválený
UV-15680/2006
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14784/2006
minister kultúry
Súhlas
UV-14788/2006
minister kultúry
Súhlas
UV-15805/2006
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-15806/2006
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-15772/2006
ministerka práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-15779/2006
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Rokovanie prerušené
UV-9973/2006
minister životného prostredia
Schválený
UV-15845/2006
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-15769/2006
minister zdravotníctva
Schválený
UV-16072/2006
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný
Schválený
UV-16074/2006
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-16080/2006
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-16076/2006
minister životného prostredia
Schválený
UV-16075/2006
minister životného prostredia
Schválený
UV-16077/2006
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-15896/2006
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 20.09.2006 html 13,56 kB
html komunike.html Komuniké 20.09.2006 html 14,10 kB

História:
20.09.2006 08:00
29.01.2016 10:22