Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.08.2012
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-26534/2012
predseda vlády
Schválený
História:
02.08.2012 00:00
07.04.2014 14:24