Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.11.2012
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-38597/2012
predseda vlády
Nesúhlas
História:
16.11.2012 00:00
02.02.2015 11:11