Program rokovania

Základné údaje
81
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.02.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-24525/2007
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1990/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24987/2007
podpredseda vlády a minister školstva a podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1725/2008
minister financií
Schválený
UV-1694/2008
minister hospodárstva
Vypustený
UV-2191/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1783/2008
minister zdravotníctva a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-1997/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-2148/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-2141/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-1113/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-2198/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2307/2008
ministerka pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2173/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2492/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Rokovanie prerušené
UV-2281/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1757/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-2394/2008
minister životného prostredia a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2357/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2614/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-2617/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
Utajené materiály
UV-D-80/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-81/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-82/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-83/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-90/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-2104/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-2194/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-2356/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-2279/2008
minister financií a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Vzatý na vedomie
UV-2259/2008
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.02.2008 html 18,32 kB
html komunike.html Komuniké 06.02.2008 html 15,37 kB

História:
06.02.2008 10:00
02.06.2015 15:43