Program rokovania

Základné údaje
81
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.02.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-24525/2007
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1990/2008
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24987/2007
podpredseda vlády a minister školstva a podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-1725/2008
minister financií
Schválený
UV-1694/2008
minister hospodárstva
Vypustený
UV-2191/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1783/2008
minister zdravotníctva a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-1997/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-2148/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-2141/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-1113/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-2198/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2307/2008
ministerka pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2173/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2492/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Rokovanie prerušené
UV-2281/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1757/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-2394/2008
minister životného prostredia a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2357/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-2614/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-2617/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
Utajené materiály
UV-D-80/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-81/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-82/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-83/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-90/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-2104/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-2194/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-2356/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-2279/2008
minister financií a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Vzatý na vedomie
UV-2259/2008
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 06.02.2008 html 18,32 kB stiahnutie súboru
html komunike.html Komuniké 06.02.2008 html 15,37 kB stiahnutie súboru

História:
06.02.2008 10:00
02.06.2015 15:43