Program rokovania

Základné údaje
97
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.08.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-17429/2004
minister školstva
Vypustený
UV-17820/2004
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17821/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-17822/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-17734/2004
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-16180/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-15745/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Nesúhlas
UV-15746/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15743/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17879/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-16062/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17806/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený s pripomienkou
UV-17427/2004
minister životného prostredia; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-18046/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17157/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-16807/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-17945/2004
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-16726/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-17804/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-17960/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17961/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-17939/2004
minister zdravotníctva; podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-17890/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-17956/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-17957/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-18039/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-18062/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-17828/2004
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 25.08.2004 html 16,63 kB
html komunike.html Komuniké 25.08.2004 html 14,47 kB

História:
25.08.2004 10:00
16.04.2010 13:37