Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.04.2013
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-10231/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Nesúhlas
História:
16.04.2013 00:00
04.02.2015 09:11