Program rokovania

Základné údaje
57
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.04.2013
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7172/2013
minister spravodlivosti
Súhlas
UV-11547/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11417/2013
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-11822/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11622/2013
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-11418/2013
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-11331/2013
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-11555/2013
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-10014/2013
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10015/2013
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12018/2013
minister obrany
Schválený
UV-12034/2013
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11940/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-11895/2013
minister spravodlivosti
Schválený
Informatívne materiály
UV-11878/2013
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-11570/2013
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Vzatý na vedomie
UV-11667/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-11456/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-11733/2013
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-11548/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-11472/2013
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-11536/2013
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-11390/2013
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-11562/2013
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vzatý na vedomie
UV-11554/2013
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-11681/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-11673/2013
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-11671/2013
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-11706/2013
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-11726/2013
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-11745/2013
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-11876/2013
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-11832/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-11743/2013
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-11688/2013
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-11882/2013
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 30.04.2013 doc 104,00 kB

História:
30.04.2013 10:00
04.02.2015 12:44