Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.09.2013
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-24580/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený per rollam
História:
30.09.2013 00:00
07.04.2014 14:20