Program rokovania

Základné údaje
88
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.12.2013
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-31987/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-31949/2013
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-31671/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-31714/2013
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-31944/2013
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-30365/2013
minister spravodlivosti
Schválený
UV-32361/2013
predseda vlády
Schválený
UV-32319/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-32317/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-32318/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-32126/2013
podpredseda vlády SR pre investície
Schválený
UV-32415/2013
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-32016/2013
ministerka zdravotníctva; minister životného prostredia
Schválený
UV-31957/2013
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32136/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-31719/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Stiahnutý
UV-32151/2013
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-32346/2013
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-32366/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-32370/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-32411/2013
minister kultúry
Schválený
UV-32205/2013
podpredseda vlády a minister financií ; minister hospodárstva
Schválený
UV-32254/2013
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-32801/2013
podpredseda vlády SR pre investície
Rokovanie prerušené
UV-32148/2013
minister životného prostredia
Schválený
UV-32122/2013
minister životného prostredia
Schválený
UV-32249/2013
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-31199/2013
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Rokovanie prerušené
UV-32604/2013
minister hospodárstva
Schválený
UV-32798/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-32796/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-32799/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-32612/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
Informatívne materiály
UV-32320/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-32017/2013
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-31973/2013
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-32456/2013
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-32298/2013
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-32461/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-32611/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-32613/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.12.2013 doc 102,00 kB

História:
18.12.2013 10:00
06.02.2015 10:45