Program rokovania

Základné údaje
90
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.01.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1226/2014
podpredseda vlády a minister vnútra; štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR
Schválený
UV-33900/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-32660/2013
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-31975/2013
minister obrany; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister hospodárstva
Schválený
UV-1277/2014
minister obrany
Schválený
UV-119/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-121/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-122/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-24463/2013
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-31770/2013
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-2315/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-2316/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-1934/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-1564/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-2822/2014
podpredseda vlády SR pre investície; minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-13235/2013
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-2389/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-1711/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 15.01.2014 doc 81,50 kB

História:
15.01.2014 10:00
06.02.2015 11:03