Program rokovania

Základné údaje
92
schôdze vlády Slovenskej republiky
29.01.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5355/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-5349/2014
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-5528/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-2763/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-3506/2014
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-3508/2014
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený
UV-5451/2014
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5530/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-5336/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-5923/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-33835/2013
minister hospodárstva
Vypustený
UV-5587/2014
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-2764/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-5796/2014
predseda vlády
Nesúhlas
Informatívne materiály
UV-3526/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-4722/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-5070/2014
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-5112/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-31842/2013
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-5786/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 29.01.2014 doc 84,00 kB

História:
29.01.2014 10:00
06.02.2015 11:53