Program rokovania

Základné údaje
175
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.10.2009
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-30260/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-29918/2009
minister obrany
Schválený
UV-30257/2009
minister obrany
Schválený
UV-30319/2009
minister financií a splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
Schválený
UV-30295/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-30233/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-30070/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-29917/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-30508/2009
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-30510/2009
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-30600/2009
podpredseda vlády a minister školstva a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-30768/2009
minister hospodárstva a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-30500/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Vypustený
UV-30599/2009
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie s pripomienkami
UV-30716/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-31017/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-31076/2009
minister hospodárstva, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister zahraničných vecí a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-28516/2009
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-31072/2009
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-30103/2009
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-30261/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-30262/2009
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-30506/2009
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-30507/2009
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 21.10.2009 html 14,03 kB
html komunike.html Komuniké 21.10.2009 html 11,37 kB

História:
21.10.2009 10:00
06.03.2015 13:52