Program rokovania

Základné údaje
95
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.02.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-10747/2014
guvernér Národnej banky Slovenska
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-10922/2014
minister kultúry
Schválený
UV-9774/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-10658/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11047/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-10666/2014
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-10743/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-10918/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10853/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11039/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-7045/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-10739/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-10674/2014
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený
UV-10676/2014
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený
UV-6278/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-11232/2014
minister hospodárstva
Schválený
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-10395/2014
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 19.02.2014 doc 86,00 kB

História:
19.02.2014 10:00
06.02.2015 12:41