Program rokovania

Základné údaje
96
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.02.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-11705/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12063/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-11582/2014
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-11540/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-12011/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11570/2014
minister obrany
Schválený
UV-11575/2014
minister obrany
Schválený
UV-11485/2014
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-11858/2014
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-11702/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-12040/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-12352/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-12166/2014
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-12283/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-12266/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-11700/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-12483/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12461/2014
minister obrany; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
Informatívne materiály
UV-11566/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-12163/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-12164/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 26.02.2014 doc 88,00 kB

História:
26.02.2014 10:00
06.02.2015 12:55