Program rokovania

Základné údaje
100
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.03.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15384/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-15746/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15747/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-15748/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-15635/2014
podpredseda vlády a minister financií
Vypustený
UV-15433/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-15556/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-15255/2014
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra ; minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
Informatívne materiály
UV-15276/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-15274/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 26.03.2014 doc 80,00 kB

História:
26.03.2014 10:00
06.02.2015 13:41