Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.03.2014
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-15496/2014
predseda vlády
Nesúhlas
História:
25.03.2014 00:00
07.04.2014 14:24