Program rokovania

Základné údaje
102
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.04.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-17040/2014
podpredseda vlády SR pre investície; vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-16790/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-17432/2014
podpredseda vlády a minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-17554/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-17791/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-17427/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-14663/2014
minister hospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-16280/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-16791/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-16646/2014
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-16429/2014
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-16613/2014
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-17547/2014
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 09.04.2014 doc 84,00 kB

História:
09.04.2014 10:00
06.02.2015 14:17