Program rokovania

Základné údaje
105
schôdze vlády Slovenskej republiky
30.04.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-19616/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-19672/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-19716/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19894/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19551/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-19778/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-19776/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-19600/2014
minister obrany
Schválený
UV-19477/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-20112/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-20245/2014
minister obrany
Schválený
UV-20247/2014
minister obrany; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20138/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-20205/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-19323/2014
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-19532/2014
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-19611/2014
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-19618/2014
predseda Najvyššieho súdu SR
Vzatý na vedomie
UV-19461/2014
generálny prokurátor
Vzatý na vedomie
UV-19685/2014
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Vzatý na vedomie
UV-19463/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-19530/2014
predseda Protimonopolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-19483/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-19485/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-19787/2014
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-19798/2014
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-19780/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-19758/2014
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-19883/2014
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-19748/2014
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Vzatý na vedomie
UV-19797/2014
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-19784/2014
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Vzatý na vedomie
UV-19701/2014
predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 30.04.2014 doc 101,50 kB

História:
30.04.2014 10:00
09.02.2015 14:30