Program rokovania

Základné údaje
106
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.05.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16337/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20266/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20267/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-20357/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20475/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20391/2014
ministerka zdravotníctva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20393/2014
ministerka zdravotníctva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20118/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-20788/2014
minister hospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-20081/2014
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-20035/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-20002/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-20253/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vypustený
UV-20051/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-20006/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-20003/2014
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-20260/2014
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-20020/2014
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-20156/2014
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vzatý na vedomie
UV-20157/2014
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-20158/2014
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-20057/2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-20050/2014
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-20058/2014
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-20049/2014
predseda správnej rady Ústavu pamäti národa
Vzatý na vedomie
UV-20435/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-20432/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-19922/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-20119/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-20268/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-20060/2014
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-20259/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 07.05.2014 doc 105,50 kB

História:
07.05.2014 10:00
09.02.2015 15:58