Program rokovania

Základné údaje
110
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.06.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-22826/2014
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-22893/2014
vedúci Úradu vlády SR; podpredseda vlády a minister financií ; minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-22924/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22477/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22368/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-22742/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-22737/2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-23140/2014
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22347/2014
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23107/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-23108/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-23109/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-23110/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-23029/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-23311/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-23312/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-23213/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-23313/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-23025/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-23395/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-23443/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-23118/2014
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-22731/2014
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-22889/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-22888/2014
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-23097/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23324/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-22985/2014
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 04.06.2014 doc 108,00 kB

História:
04.06.2014 10:00
10.02.2015 10:46