Program rokovania

Základné údaje
111
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.06.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-23682/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-19777/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-23842/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23843/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23827/2014
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Schválený
UV-23940/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24251/2014
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-23830/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-24238/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24180/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24002/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-23844/2014
ministerka zdravotníctva
Schválený
UV-24502/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Odložený
UV-24348/2014
minister životného prostredia
Schválený
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
Utajené materiály
UV-V-144/2014
ministerka zdravotníctva
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-23760/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-23762/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-23670/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23737/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-24237/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23391/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 11.06.2014 doc 103,50 kB

História:
11.06.2014 10:00
11.02.2015 16:52