Program rokovania

Základné údaje
103
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.07.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-13810/2008
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14127/2008
minister obrany
Schválený
UV-14075/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-14070/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-13800/2008
minister obrany
Schválený
UV-13998/2008
predseda Predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne
Schválený
UV-14063/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-14224/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14221/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-14351/2008
predseda vlády
Schválený
UV-12787/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-14014/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-13992/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-14161/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-14191/2008
minister životného prostredia a minister obrany
Schválený
UV-14204/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14156/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vypustený
UV-14702/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-14404/2008
minister financií
Schválený
UV-14552/2008
minister financií
Schválený
UV-14680/2008
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-14683/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-14686/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-14698/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-14487/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-12077/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-13858/2008
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
UV-13996/2008
predseda Predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-13997/2008
predseda Predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-14008/2008
guvernér Národnej banky Slovenska
Vzatý na vedomie
UV-14125/2008
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-14173/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-14219/2008
minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-14239/2008
minister financií
Vzatý na vedomie
UV-14264/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-14390/2008
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 02.07.2008 html 19,22 kB
html komunike.html Komuniké 02.07.2008 html 16,90 kB

História:
02.07.2008 10:00
20.04.2015 13:44