Program rokovania

Základné údaje
112
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.06.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-24263/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-24534/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24984/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24797/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-25166/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-24502/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-24501/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-24996/2014
minister kultúry
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.06.2014 doc 92,00 kB

História:
18.06.2014 10:00
10.02.2015 11:09