Program rokovania

Základné údaje
87
schôdze vlády Slovenskej republiky
26.05.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-11794/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-11275/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-11289/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11653/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-11866/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vypustený
UV-11882/2004
minister vnútra; minister obrany
Schválený
UV-11893/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-11771/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-11888/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12157/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9120/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11949/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11943/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-12057/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12040/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12072/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12061/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12037/2004
podpredseda vlády a minister financií
Stiahnutý
UV-11989/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-12097/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-12038/2004
minister školstva
Schválený
UV-11957/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-11797/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-9839/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-11667/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-11668/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-12175/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vypustený
UV-12301/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny; podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkou
UV-12302/2004
minister školstva; podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12303/2004
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12260/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
Informatívne materiály
UV-11666/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-11765/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 26.05.2004 html 21,74 kB
html komunike.html Komuniké 26.05.2004 html 19,71 kB

História:
26.05.2004 10:00
16.04.2010 13:37