Program rokovania

Základné údaje
122
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.09.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-32367/2014
minister hospodárstva
Schválený
UV-32376/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-33015/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-33016/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-32874/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 a 11 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-33034/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-33007/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-33478/2014
podpredseda vlády a minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-33357/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-33322/2014
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-33474/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-33473/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-32853/2014
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-33471/2014
minister spravodlivosti
Schválený
Informatívne materiály
UV-33033/2014
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.09.2014 doc 105,50 kB

História:
10.09.2014 10:00
10.02.2015 14:42