Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
29.09.2014
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-35761/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
História:
29.09.2014 00:00
02.10.2014 13:51