Program rokovania

Základné údaje
137
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.12.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-41970/2014
minister spravodlivosti
Schválený
UV-42436/2014
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-42508/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-42337/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-41944/2014
minister životného prostredia
Schválený
UV-42607/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-42669/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-42841/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-42971/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-42447/2014
minister kultúry
Schválený
UV-42989/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-42991/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-43242/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-43177/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
Utajené materiály
UV-V-298/2014
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-42476/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 03.12.2014 doc 116,50 kB

História:
03.12.2014 10:00
11.02.2015 11:32