Program rokovania

Základné údaje
138
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.12.2014
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-43183/2014
minister hospodárstva; predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-43178/2014
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-43048/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-43443/2014
minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Schválený
UV-43464/2014
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-43420/2014
minister spravodlivosti
Schválený
UV-43419/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Rokovanie prerušené
UV-43774/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-43742/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-43272/2014
minister zdravotníctva
Schválený
UV-43455/2014
minister spravodlivosti
Schválený
UV-43321/2014
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-43373/2014
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-43577/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-43814/2014
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-43962/2014
minister obrany; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-44093/2014
minister obrany
Schválený
UV-43985/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-43879/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-43720/2014
predseda vlády
Nesúhlas
Informatívne materiály
UV-43336/2014
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-43647/2014
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-43417/2014
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.12.2014 doc 122,00 kB

História:
10.12.2014 10:00
11.02.2015 12:49