Program rokovania

Základné údaje
142
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.01.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-46030/2014
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-45645/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-45244/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vypustený
UV-45607/2014
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-44233/2014
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-46029/2014
minister životného prostredia
Vypustený
UV-530/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-546/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-1173/2015
predseda vlády a predseda Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-1172/2015
predseda vlády
Schválený
UV-1082/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
Informatívne materiály
UV-699/2015
podpredseda vlády a minister vnútra; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 14.01.2015 doc 112,00 kB

História:
14.01.2015 10:00
04.02.2015 15:01