Program rokovania

Základné údaje
143
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.01.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-36500/2014
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Nesúhlas
UV-44711/2014
minister kultúry; minister hospodárstva
Schválený
UV-46029/2014
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2409/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-1105/2015
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Schválený
UV-2347/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-2473/2015
podpredseda vlády a minister financií ; podpredseda vlády SR pre investície
Vzatý na vedomie
UV-2800/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-2667/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-2983/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-3560/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
Informatívne materiály
UV-907/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-1163/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 21.01.2015 doc 87,50 kB

História:
21.01.2015 10:00
02.02.2015 13:49