Program rokovania

Základné údaje
146
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.02.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7208/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-7134/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7435/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-7434/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-7328/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-7645/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-6103/2015
predsedníčka Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Neschválený
UV-6662/2015
guvernér Národnej banky Slovenska
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-7863/2015
minister hospodárstva; predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku
Schválený
Informatívne materiály
UV-7138/2015
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-7444/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-7232/2015
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-7694/2015
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 11.02.2015 doc 92,00 kB

História:
11.02.2015 10:00
23.02.2015 11:41