Program rokovania

Základné údaje
147
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.02.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-8226/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-8225/2015
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8342/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-8344/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-45244/2014
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8171/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-8459/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-8811/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8812/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-8563/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8793/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8803/2015
predseda vlády
Schválený
UV-8405/2015
predseda vlády
Nesúhlas
UV-8813/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-8815/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-8918/2015
minister obrany
Schválený
Utajené materiály
UV-D-64/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-65/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-66/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-67/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-68/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-69/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-70/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-71/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-72/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-73/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-74/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-75/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-76/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-77/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-8714/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.02.2015 doc 107,50 kB

História:
18.02.2015 10:00
11.03.2015 14:13