Program rokovania

Základné údaje
154
schôdze vlády Slovenskej republiky
01.04.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-11548/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-11994/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-12019/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-13022/2015
minister životného prostredia
Súhlas
UV-13057/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-11995/2015
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Súhlas
UV-11859/2015
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-12280/2015
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vypustený
UV-13098/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13095/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-13624/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-12837/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-12839/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-12843/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-12387/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-13125/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-13046/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-14092/2015
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Informatívne materiály
UV-12291/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-13123/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-12120/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-12290/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-13094/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-12752/2015
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-12385/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vzatý na vedomie
UV-12940/2015
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vzatý na vedomie
UV-12949/2015
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 01.04.2015 doc 110,00 kB

História:
01.04.2015 10:00
09.04.2015 16:28