Program rokovania

Základné údaje
156
schôdze vlády Slovenskej republiky
15.04.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-13948/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-12767/2015
minister obrany
Schválený
UV-14107/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-14516/2015
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15251/2015
predseda vlády
Schválený
UV-14643/2015
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-15046/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14690/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14939/2015
minister kultúry
Schválený
UV-14527/2015
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14935/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-14641/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-15048/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-14774/2015
minister kultúry
Schválený
UV-14775/2015
minister kultúry
Schválený
UV-15107/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-15196/2015
predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15404/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-15253/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-15266/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-15323/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-15267/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
Informatívne materiály
UV-12936/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-14644/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-15047/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-14911/2015
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-15195/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Vzatý na vedomie
UV-14737/2015
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-15196/2015
predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 15.04.2015 doc 115,00 kB

História:
15.04.2015 10:00
26.05.2015 09:56