Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.04.2015
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-14609/2015
predseda vlády
Nesúhlas
História:
13.04.2015 00:00
04.05.2015 15:14