Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.05.2015
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-17046/2015
minister hospodárstva
Schválený
História:
04.05.2015 00:00
04.05.2015 15:18