Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.05.2015
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-18729/2015
podpredseda vlády SR pre investície
Schválený
História:
18.05.2015 00:00
10.06.2015 13:06