Program rokovania

Základné údaje
166
schôdze vlády Slovenskej republiky
10.06.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-21164/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18427/2015
podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva; minister školstva, vedy, výskumu a športu
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-20860/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20722/2015
minister obrany; podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-20635/2015
predsedníčka Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-20633/2015
predsedníčka Súdnej rady SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-19716/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-20968/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Schválený
UV-21583/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-21546/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-21551/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-21854/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
Utajené materiály
UV-D-219/2015
podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva
Dôverné
Schválený
UV-V-258/2015
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-21179/2015
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-21548/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-21713/2015
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 10.06.2015 doc 121,00 kB

História:
10.06.2015 10:00
07.07.2015 14:58