Program rokovania

Základné údaje
167
schôdze vlády Slovenskej republiky
17.06.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-21623/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-22202/2015
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21855/2015
predseda vlády
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Vypustený
UV-22205/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22192/2015
podpredseda vlády a minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-22036/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22292/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22290/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22139/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-22321/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22322/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22451/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriela Matečná, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Schválený
UV-22564/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-22565/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-22523/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
Utajené materiály
UV-V-265/2015
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vyhradené
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 17.06.2015 doc 120,00 kB

História:
17.06.2015 10:00
25.06.2015 13:12