Program rokovania

Základné údaje
169
schôdze vlády Slovenskej republiky
01.07.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-22994/2015
minister spravodlivosti
Schválený
UV-22750/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-22992/2015
minister spravodlivosti
Schválený
UV-23255/2015
minister spravodlivosti
Schválený
UV-22696/2015
minister kultúry
Schválený
UV-23432/2015
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-20599/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22945/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22856/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona ods. 1 č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-23321/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23323/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22357/2015
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Schválený
UV-23338/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-23339/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23875/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-23758/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-23622/2015
minister kultúry
Schválený
UV-23466/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-23609/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-23568/2015
minister zdravotníctva a predseda Rady vlády pre protidrogovú politiku
Schválený
UV-23570/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-23166/2015
minister obrany
Vypustený
UV-23559/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-23983/2015
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23473/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
Utajené materiály
UV-V-279/2015
minister obrany
Vyhradené
Vypustený
Informatívne materiály
UV-22708/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-22978/2015
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-22892/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23434/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23136/2015
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-23119/2015
predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 01.07.2015 doc 135,50 kB

História:
01.07.2015 10:00
05.10.2015 12:00