Program rokovania

Základné údaje
170
schôdze vlády Slovenskej republiky
08.07.2015
12:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-23990/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-23992/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-23916/2015
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24031/2015
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23635/2015
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23777/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-23904/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-23166/2015
minister obrany
Schválený
UV-23567/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-23290/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24517/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24175/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24258/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-24176/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24178/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24179/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24379/2015
predseda vlády
Schválený
UV-24185/2015
podpredseda vlády a minister financií ; podpredseda vlády a minister vnútra; minister spravodlivosti
Schválený
UV-24438/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24218/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24220/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-24217/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24515/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-23887/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-24439/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-24348/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24376/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-24382/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-24300/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-24385/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-23261/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24781/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-13960/2015
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vrátený na dopracovanie
UV-13961/2015
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vrátený na dopracovanie
UV-24778/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-23779/2015
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24641/2015
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24859/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24746/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24745/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24913/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-24914/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-24915/2015
predseda vlády
Schválený
Utajené materiály
UV-V-279/2015
minister obrany
Vyhradené
Vzatý na vedomie
UV-D-285/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-286/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-287/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-288/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-289/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-290/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-291/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
UV-D-292/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-23984/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23985/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23961/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23791/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-23619/2015
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-22328/2015
generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-22326/2015
generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-22329/2015
generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
Vzatý na vedomie
UV-23574/2015
členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu ZS, revíznych činností a programov zdravia
Vzatý na vedomie
UV-23577/2015
členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu ZS, revíznych činností a programov zdravia
Vzatý na vedomie
UV-23575/2015
členka predstavenstva a riaditeľka sekcie nákupu ZS, revíznych činností a programov zdravia
Vzatý na vedomie
UV-24373/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-24511/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-24513/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-24514/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-23902/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23954/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-23906/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-24026/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-24442/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-23907/2015
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra
Vzatý na vedomie
UV-24754/2015
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 08.07.2015 doc 179,00 kB

História:
08.07.2015 12:00
20.01.2016 13:23