Program rokovania

Základné údaje
186
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.11.2015
11:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-38216/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Vypustený
UV-38058/2015
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-38056/2015
minister životného prostredia
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-38028/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-38224/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-38457/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-38618/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-38378/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-38836/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-38837/2015
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený
UV-38832/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-38833/2015
predseda vlády
Schválený
UV-38831/2015
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-38013/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-37838/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-38215/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 18.11.2015 doc 108,50 kB

História:
18.11.2015 11:00
26.11.2015 14:00