Program rokovania

Základné údaje
187
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.11.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-33534/2015
minister spravodlivosti
Vypustený
UV-38532/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-33808/2015
minister spravodlivosti
Súhlas
UV-39519/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-39591/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-39404/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-38828/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-39166/2015
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Schválený
UV-39849/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-39850/2015
minister hospodárstva
Schválený
UV-39844/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-39874/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-39876/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-39824/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-40242/2015
predseda vlády
Schválený
UV-40240/2015
predseda vlády
Schválený
Utajené materiály
V-473/2015
minister obrany
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-39546/2015
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-39305/2015
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 25.11.2015 doc 109,50 kB

História:
25.11.2015 10:00
14.12.2015 13:25