Program rokovania

Základné údaje
189
schôdze vlády Slovenskej republiky
02.12.2015
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-40185/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-40186/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-40187/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-40160/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-40417/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-40217/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-40336/2015
minister kultúry
Schválený
UV-40435/2015
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-40416/2015
minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR
Schválený
UV-40434/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-37552/2015
minister zdravotníctva
Schválený
UV-40930/2015
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-40810/2015
minister obrany
Schválený
UV-40929/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-40931/2015
predseda vlády
Schválený
UV-40936/2015
minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
Utajené materiály
V-477/2015
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-39926/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-39801/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-40192/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-40546/2015
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-40499/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-40533/2015
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 02.12.2015 doc 116,50 kB

História:
02.12.2015 10:00
14.12.2015 13:30