Program rokovania

Základné údaje
191
schôdze vlády Slovenskej republiky
16.12.2015
11:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-41939/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-41532/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-41308/2015
minister obrany
Schválený
UV-41818/2015
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-42101/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-42178/2015
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-42115/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-42290/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-42307/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-42170/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-42009/2015
minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Schválený
UV-42182/2015
minister životného prostredia
Schválený
UV-41910/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-41987/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-41984/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-42167/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42295/2015
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-42310/2015
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-42299/2015
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-42520/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-42514/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-42582/2015
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-42686/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-42684/2015
minister obrany
Schválený
UV-42323/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-42685/2015
minister kultúry
Schválený
UV-42418/2015
minister kultúry; minister hospodárstva
Schválený
UV-42718/2015
minister hospodárstva
Schválený
Utajené materiály
V-496/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí; minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
Vyhradené
Vypustený
Informatívne materiály
UV-41533/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-41767/2015
minister zdravotníctva; minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-41490/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-41951/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-42126/2015
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-42449/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 16.12.2015 doc 131,00 kB

História:
16.12.2015 11:00
07.03.2016 16:00