Program rokovania

Základné údaje
194
schôdze vlády Slovenskej republiky
20.01.2016
10:00 h
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-1085/2016
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-916/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-43203/2015
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
Schválený
UV-971/2016
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-1261/2016
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-1550/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-1507/2016
minister životného prostredia
Schválený
UV-2265/2016
minister hospodárstva
Schválený
UV-2349/2016
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-2314/2016
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Rokovanie prerušené
UV-3652/2016
minister obrany
Schválený
UV-3654/2016
predseda vlády
Schválený
Informatívne materiály
UV-1114/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-911/2016
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-1554/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-1552/2016
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 20.01.2016 doc 114,00 kB

História:
20.01.2016 10:00
09.02.2016 14:24