Program rokovania

Základné údaje
65
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.01.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-V-124/2003
predseda vlády
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Vypustený
UV-11857/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-11856/2003
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-11869/2003
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11830/2003
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11829/2003
minister vnútra
Schválený
UV-11819/2003
minister vnútra
Stiahnutý
UV-12010/2003
minister vnútra
Schválený
UV-11955/2003
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11867/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-11765/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-10964/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-10965/2003
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-12011/2003
minister zdravotníctva
Schválený
UV-11792/2003
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-12009/2003
minister vnútra
Schválený
UV-11985/2003
minister vnútra
Schválený
UV-11945/2003
minister obrany
Schválený
UV-11944/2003
minister obrany
Schválený
UV-11938/2003
minister školstva
Schválený
UV-11868/2003
minister kultúry
Schválený
UV-11935/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-11879/2003
vedúci Úradu vlády SR
Schválený s pripomienkou
UV-89/2004
prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Schválený
UV-11866/2003
predseda Úradu pre štátnu službu
Odložený
UV-12015/2003
predseda Úradu pre štátnu službu
Schválený
UV-534/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-V-2/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-264/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-268/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-273/2004
minister vnútra
Schválený
UV-504/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-184/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-631/2004
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-744/2004
minister školstva
Schválený
UV-743/2004
minister školstva
Schválený
UV-739/2004
minister vnútra
Schválený
UV-728/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-546/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-722/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-392/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-740/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
Informatívne materiály
UV-11799/2003
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-11833/2003
minister kultúry
Odložený
UV-11927/2003
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-11942/2003
splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
Vzatý na vedomie
UV-11984/2003
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-12012/2003
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-12014/2003
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-11865/2003
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-275/2004
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-290/2004
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
UV-291/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-324/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 14.01.2004 html 26,80 kB
html komunike.html Komuniké 14.01.2004 html 25,50 kB

História:
14.01.2004 10:00
16.04.2010 13:37