Program rokovania

Základné údaje
194
schôdze vlády Slovenskej republiky
19.12.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-7515/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-7516/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Rokovanie prerušené
UV-8229/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-7914/2001
minister spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8231/2001
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8235/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-8026/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-8093/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený s pripomienkami
UV-8177/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený s pripomienkami
UV-8248/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vypustený
UV-7764/2001
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8095/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-8170/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja; minister hospodárstva; prezident prezídia Fondu národného majetku SR
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)
Schválený s pripomienkou
UV-5272/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-7258/2001
minister školstva
Schválený
UV-8039/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8200/2001
minister obrany
Schválený
UV-6833/2001
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-8149/2001
minister pôdohospodárstva
Vypustený
UV-8219/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8205/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-8249/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-T-2135/2001
ministerka financií
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-8342/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-8345/2001
minister vnútra
Schválený
UV-8293/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8286/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-8273/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-8171/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8260/2001
minister kultúry
Schválený
UV-7747/2001
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-8109/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-8287/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš
Schválený
UV-8061/2001
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8275/2001
podpredseda vlády Ľ. Fogaš; minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-8319/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkou
UV-7731/2001
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-7638/2001
minister školstva
Vypustený
UV-8234/2001
minister školstva
Schválený
UV-8343/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-8357/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-8303/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8291/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister životného prostredia; primátor mesta Bratislavy
Rokovanie prerušené
UV-8337/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-8321/2001
minister pôdohospodárstva
Vrátený
UV-8305/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Schválený
UV-8346/2001
minister školstva
Schválený
UV-8128/2001
minister školstva
Schválený
UV-8363/2001
ministerka financií
Schválený
UV-8368/2001
minister hospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-8156/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-8115/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-8174/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-8179/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-8196/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-8201/2001
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-8214/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-8221/2001
minister zahraničných vecí; predseda Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-8228/2001
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-8237/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 19.12.2001 html 34,00 kB
html komunike.html Komuniké 19.12.2001 html 31,64 kB

História:
19.12.2001 09:00
13.05.2011 09:45